Tham Khảo: Báo Cáo Sinh Trắc Vân Tay Cho Khách Hàng

Mời quý khách hàng tham khảo một báo cáo sinh trắc vân tay hoàn chỉnh dành cho khách hàng, dựa trên công nghệ sinh trắc vân tay 4.0 của Mỹ.

Bài báo cáo gồm hai video. Video đầu tiên phân tích về tính cách và hành vi của khách hàng. Video thứ hai phân tích về xu hướng năng lực bẩm sinh, nâng cao năng lực học tập, nghề nghiệp và xu thế phát triển kỹ năng.

Posted in Tin Tức and tagged , .